پرسش و پاسخ اجاره خودرو

سوالات اجاره خودرو


1. ارائه اسناد مالکیت یا جواز کسب معتبر
2. ارائه چک ضمانت و معتبر به میزان ارزش روز خودرو
3. پرداخت مبلغ کل اجاره خودرو در زمان تحویل خودرو

1. ارائه گذرنامه معتبر
2. پرداخت مبلغ کل اجاره خودرو در زمان تحویل خودرو

1. ارائه گذرنامه معتبر
2. پرداخت مبلغ کل اجاره خودرو در زمان تحویل خودرو

اجاره کننده خودرو بر اساس توافق مندرج در قرارداد می تواند در محدوده مشخص شده در قرارداد از خودروی مورد نظر استفاده نماید لیکن اجاره خودرو بودن راننده فعلاً محدود به داخل کشور بوده و اجاره کننده متعهد است خودرو را در زمان مقرر در محل مورد توافق مسترد نماید.

سوالات ترانسفر تشریفاتی

برای ثبت سفارش ابتدا خودرو مورد نظر خود را از لیست قیمت انتخاب کرده و توسط تماس تلفنی زمان رزرو خود را اعلام می دارید. سپس کارشناسان ما مراتب را پیگیری نموده و در صورت آزاد بودن خودرو در زمان مقرر, فاکتوری برای شما جهت پرداخت ارسال خواهند نمود. جهت تماس و رزرو می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۹۹۴۹۵۰۶۵ و یا ۰۲۶۳۲۲۱۱۸۳۲ تماس حاصل نمایید.

هزینه تعرفه شده در پرتال که برای هر خودرو به صورت مجزا محاسبه شده است برای حرکت از هر نقطه ای در محدوده کلان شهر تهران به محل جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و یا بلعکس معتبر بوده و استفاده کننده به جز هزینه تعرفه شده هیچ مبلغی را نخواهد پرداخت.

کارکنان پرتال تا حداکثر 6 ساعت قبل از حرکت خودروی تشریفاتی به محل مورد نظر متقاضی مفتخر خواهند بود در صورت آزاد بودن خودروی مورد تقاضا؛ این تغییر را اعمال نمایند.