اجاره بی ام دبلیو 528I

اجاره روزانه : 900.000 تومان

اجاره هفتگی : 5.600.000 تومان
اجاره ماهانه : 20.000.000 تومان

اجاره بی ام دبلیو Z4

اجاره روزانه : 900.000 تومان

اجاره هفتگی : 5.600.000 تومان
اجاره ماهانه : 20.000.000 تومان

اجاره بی ام دبلیو X3

اجاره روزانه : 500.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.150.000 تومان
اجاره ماهانه : 12.000.000 تومان

اجاره بی ام دبلیو X4

اجاره روزانه : 1.500.000 تومان

اجاره هفتگی : 9.800.000 تومان
اجاره ماهانه : 30.000.000 تومان

اجاره بنز S500

اجاره روزانه : 1.500.000 تومان

اجاره هفتگی : 9.600.000 تومان
اجاره ماهانه : 30.000.000 تومان

اجاره بنز c200

اجاره روزانه : 650.000 تومان

اجاره هفتگی : 4.200.000 تومان
اجاره ماهانه : 15.000.000 تومان

اجاره کیا اسپورتیج

اجاره روزانه : 450.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.800.000 تومان
اجاره ماهانه : 11.000.000 تومان

اجاره کیا اپتیما

اجاره روزانه : 450.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.800.000 تومان
اجاره ماهانه : 11.000.000 تومان

اجاره کیا سراتو کوپه

اجاره روزانه : 270.000

اجاره هفتگی : 5.600.000 تومان
اجاره ماهانه : 1.750.000 تومان

اجاره هیوندای ولستر

اجاره روزانه : 320.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.100.000 تومان
اجاره ماهانه : 8.500.000 تومان

اجاره هیوندای جنسیس کوپه

اجاره روزانه : 400.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.600.000 تومان
اجاره ماهانه : 9.000.000 تومان

اجاره روزانه جنسیس 4درب

اجاره روزانه : 450.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.000.000 تومان
اجاره ماهانه : 12.000.000 تومان

اجاره هیوندای سوناتا YF

اجاره روزانه : 350.000

اجاره هفتگی : 2.300.000 تومان
اجاره ماهانه : 8.500.000 تومان

اجاره هیوندای توسان 2017

اجاره روزانه : 500.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.150.000 تومان
اجاره ماهانه : 12.000.000 تومان

اجاره روزانه هیوندای ix35

اجاره روزانه : 450.000

اجاره هفتگی : 3.000.000 تومان
اجاره ماهانه : 11.000.000 تومان

اجاره هیوندای النترا

اجاره روزانه : 300.000 تومان

اجاره هفتگی : 1.950.000 تومان
اجاره ماهانه : 7.500.000 تومان

اجاره هیوندای سانتافه

اجاره روزانه : 500.000

اجاره هفتگی : 3.100.000 تومان
اجاره ماهانه : 12.000.000 تومان

اجاره فولوکس بیتل

اجاره روزانه : 500.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.250.000 تومان
اجاره ماهانه : 13.000.000 تومان

اجاره پژو 206 تیپ 5

اجاره روزانه 130.000 تومان

اجاره هفتگی : 800.000 تومان
اجاره ماهانه : 3.000.000 تومان

اجاره روزانه ریو

اجاره روزانه : 100.000 تومان

اجاره هفتگی : 650.000 تومان
اجاره ماهانه : 2.000.000 تومان

اجاره روزانه پژو پارس

اجاره روزانه : 120.000 تومان

اجاره هفتگی : 800.000 تومان
اجاره ماهانه : 3.000.000 تومان