مرسدس بنز یکی از محبوبترین خودروهای تشریفاتی دنیاست. برترین کلاس تشریفاتی بنز کلاس اس است. Benz S500 یکی از محبوبترین خودرو های اجاره مرکز اجاره خودرو  در زمینه تشریفات میباشد که شما می توانید این خودرو بی نظیر را با بهترین قیمت کرایه کنید.